Privacyverklaring

Privacyverklaring Erfenis op orde

RegisterExecuteur Erfenis op orde is aangesloten bij de Stichting RegisterExecuteur en Interfin Business Development B.V., aanbieder van de software waarmee de persoonsgegevens worden verwerkt

De RegisterExecuteur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.

De RegisterExecuteur gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit op welke wijze wij dit doen.

RegisterExecuteur
In deze privacyverklaring worden onder RegisterExecuteur verstaan: de RegisterExecuteurs die zijn opgenomen in het register RegisterExecuteur, Stichting RegisterExecuteur en Interfin Business Development B.V. (aanbieder van het Digitaal Nalatenschapsdossier, het softwareprogramma waarmee de RegisterExecuteur de persoonsgegevens verwerkt).

Persoonsgegevens
Op basis van een gesloten overeenkomst of een verleende opdracht dient de RegisterExecuteur in het kader van een optimale dienstverlening persoonsgegevens te verzamelen.

Door de RegisterExecuteur worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
– Gegevens ter identificatie van personen
– Contactgegevens
– Financiële gegevens

Verstrekking persoonsgegevens
De RegisterExecuteur waarborgt volledige discretie en betrouwbaarheid met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens.

Uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of opdracht, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of andere gerechtvaardigde belangen zullen de persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de door deze derden te verlenen diensten.

Website
Deze website is gemaakt door Your Online Success. Your Online Success zorgt ervoor dat al uw gegevens die u achterlaat op deze website, bij geen derden in handen komt. Your Online Success zal ervoor zorgen dat uw privacy niet gezonden wordt en is tevens gedekt met juiste verzekeringen.