Tarieven

Tarieven

Diensten & Tarieven

De voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. Hierbij wordt zowel gewerkt met een vast tarief als een uurtarief. Erfenis op orde informeert u bij het eerste adviesgesprek over de kosten.

Gedurende de afwikkeling wordt maandelijks een overzicht verschaft van de verrichte werkzaamheden en worden de kosten gedeclareerd. Indien u vragen heeft over de declaratie, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 

DienstenTarief (incl. btw)
Kennismaking en oriëntatiegesprek

Gratis
Advies over inrichting testament en/of levenstestament

€ 450,- (vast bedrag)
Vastleggen nalatenschapswensen (incl. Digitaal dossier)

€ 450,- (vast bedrag)
Afwikkeling nalatenschap

€ 90,- (per uur)
Periodiek onderhoud dossier / beoordeling bestaand testament

€ 90,- (per uur)

Kosten van derden
Bijkomende kosten van derden, zoals bijvoorbeeld een notaris of makelaar, griffiekosten, leges e.d. worden separaat in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen. Voordat deze derden werkzaamheden verrichten, ontvangt u van de Erfenis op orde een kostenopgave.

De RegisterExecuteur kan worden benoemd door de erflater of door de erfgenamen.

  • Indien Erfenis op orde door de erflater wordt benoemd, zullen de voorwaarden en reikwijdte van de afwikkeling in zijn/haar testament worden opgenomen. 
  • Indien Erfenis op orde door erfgenamen wordt gevraagd om de afwikkeling van een nalatenschap te verzorgen of hierbij de adviseren, wordt een opdrachtovereenkomst opgesteld. Hierin staan de werkzaamheden benoemd en wordt een kostenraming gemaakt.
Neem gerust contact op voor een kosteloos oriëntatiegesprek