Afwikkelen

Wie gaat de nalatenschap afwikkelen

Afwikkelen

Nalatenschap
Afwikkelen

Na een overlijden moeten er diverse zaken geregeld worden om de nalatenschap af te wikkelen. Indien de erfgenamen niet voldoende kennis of tijd hebben om dit zelf te doen kan Erfenis op orde ondersteuning verlenen. Met neutraal en onafhankelijk advies.

Door het inschakelen van de RegisterExecuteur worden de juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken voor erfgenamen uit handen genomen. Een executeur kan niet alleen op verzoek van de erfgenamen worden ingeschakeld, maar kan ook vooraf door de erflater worden benoemd

Wat houdt afwikkelen in? 

Elke nalatenschap is uniek en is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie en keuzes die zijn gemaakt. In onderstaand overzicht treft u veel voorkomende taken aan die bij de afwikkeling van een nalatenschap aan de orde komen.

Als RegisterExecuteur voer ik deze taken graag voor u uit, waar gewenst in samenwerking met de nabestaanden   

 • Inventarisatie nalatenschap;
 • Administratieve werkzaamheden, zoals :
  het informeren van instanties (banken, verzekeraars, pensioenfonds)
  het beëindigen van abonnementen; 
 • Financiële werkzaamheden, zoals het innen van vorderingen en verzekeringsuitkeringen, het betalen van schulden;
 • Het verkopen en leveren van goederen;
 • Het liquideren van de beleggingsportefeuille (effecten, opties e.d.);
 • Het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van vervoermiddelen zoals auto of caravan;
 • Het verdelen van de goederen van de nalatenschap;
 • Het aanvragen van uitkeringen en mogelijke toeslagen voor nabestaanden;
 • Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden bij eventuele inzet van experts, zoals een taxateur, makelaar, boedelbedrijf, veilinghuis, fiscalist, mediator, e.d.;
 • Het verkopen en leveren van registergoederen;
 • Het ontruimen en leeg opleveren van de woning en eventuele opslag van inboedelgoederen;
 • Fiscale werkzaamheden, zoals het opmaken van de slotaangifte inkomsten- belasting en aangifte erfbelasting;
 • Opmaken boedelverslag en finale verdeling;
 • Uitbetaling van de erfdelen;
 • Archivering van het nalatenschapsdossier

Waarom Erfenis op orde inschakelen ?

 • Samenwerking met erfgenamen
 • Vermijd ruzie
 • Deskundigheid inschakelen
 • Onpartijdig / neutraal
 • Transparant (erfgenamen continu inzicht)
 • Bespaar tijd en geld
Telefoonnummer

072 - 203 80 28

Mail

info@erfenisoporde.nl

Telefonisch bereikbaar

Maandag t/m zaterdag 09:00 tot 18:00

Gratis intake aanvragen

Neem vrijblijvend contact op.

Goed dat het geregeld is

“Als u uw nabestaanden zo onbezorgd mogelijk achter wilt laten is het goed om vooraf allerlei zaken te regelen en vast te leggen. Het is fijn als alle noodzakelijke informatie en persoonlijke wensen snel te vinden zijn.”

Coen Laan

Eigenaar Erfenis op orde